Galerija


...

Početni sastanak svih partnera u projektu - 1. dan

Prikaz galerije
...

Početni sastanak svih partnera u projektu - 2. dan

Prikaz galerije
...

Pripremna radionica - Sustainable pre- and post- harvest practices

Prikaz galerije
...

Prvi sastanak o napretku rada na projektu - 1. dan

Prikaz galerije
...

Prvi sastanak o napretku rada na projektu – 2. dan

Prikaz galerije
...

Radionica “Jabuka i breskva: inovacije u integriranoj proizvodnji i čuvanju voća”

Prikaz galerije
...

Postavljanje mreža u voćnjacima

Prikaz galerije
...

Galerija štetnika

Prikaz galerije
...

Apofruit packinghouse

Prikaz galerije
...

Sastanak o napretku projekta i informativna radionica

Prikaz galerije
...

Korisni kukci


Prikaz galerije
...

Ostali kukci


Prikaz galerije
...

Posjet znanstvenika sa Agronomskog sveučilišta u Nitri (Slovačka)


Prikaz galerije
...

Radionica Najbolja poljoprivredna praksa u održivoj proizvodnji voća


Prikaz galerije
...

Međunarodni simpozij o održivoj proizvodnji


Prikaz galerije
...

Susret tehnologa 2016


Prikaz galerije
...

Berba pokusa


Prikaz galerije
...

Termoterapija i čuvanje plodova


Prikaz galerije
...

Završna konferencija


Prikaz galerije
...

Demonstracija uređaja za potapanje plodova u vruću vodu

Prikaz galerije