Partneri

  • Vodeći partner projekta:
  • Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (Hrvatska)

  • Ostali partneri projekta:
  • Sveučilište u Bolonji (Italija)
  • Sveučilište u Torinu (Italija)
  • Agra d.o.o. (Hrvatska)
  • Apofruit Italija Soc. Coop. Agricola (Italija)
  • Xeda International S.A. (Francuska)

...

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (Hrvatska)

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (FAZ) je vodeća visokoobrazovna i znanstvena institucija u području poljoprivrede i srodnih znanosti u Republici Hrvatskoj.


...

Sveučilište u Bolonji
(Italija)

Sveučilište u Bologni (UNIBO) jedna je od najvažnijih visokoobrazovnih institucija u Europi i jedno od najaktivnijih talijanskih sveučilišta u istraživanju i transferu tehnologije.


...

Sveučilište u Torinu
(Italija)

Sveučilište u Torinu Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i prehrambene znanosti (UNITO - DISAFA) ima dugu tradiciju istraživanja u području biološke kontrole i integrirane zaštite bilja (IZB).


...

Agra d.o.o. (Hrvatska)

AGRA je osnovana 1990. godine, kao mala i dinamična obiteljska tvrtka. Osnovni posao ove tvrtke je proizvodnja voća (8 hektara jabuke i 9 hektara breskve) i prodaja protugradnih zaštitnih mreža te mjerne i druge opreme za poljoprivredu.

...

Apofruit Italija Soc. Coop. Agricola (Italija)

Apofruit Italia je kooperativno poduzeće koje posluje na međunarodnom tržištu već više od 50 godina sa vlastitim strukturama i proizvođačima - članovima od sjevera do juga Italije.

...

Xeda International S.A. (Italija)

Xeda international je francuska tvrtka s temeljnim kapitalom od 1,071,000 eura, a osnovana je 1976. godine. Glavno sjedište je u Saint Andiolu u Francuskoj.