O projektu

 • Naslov:
 • Nisko pesticidna integrirana proizvodnja u održivom i sigurnom uzgoju voća

 • Kratica:
 • LIFE.SU.SA.FRUIT

 • Ugovorni broj:
 • LIFE13 ENV/HR/000580
 • Trajanje projekta:
 • 42 mjeseca (16/06/2014 – 16/12/2017)

 • Ukupna vrijednost projekta:
 • 1,839,378.00 €

 • Sufinanciranje EU:
 • 901,938.00 €

Nisko pesticidna integrirana proizvodnja u održivom i sigurnom uzgoju voća

UniZG-AFZ University of Bologna Torino University of Bologna University of Bologna University of Bologna

Kontakt

Pozadina projekta

Biljne bolesti i štetnici uzrokuju značajne gubitke priroda i kakvoće plodova u nasadima voćaka. Zbog štetnog djelovanja kemijskih sredstava na ljude i okoliš, raste značaj agro-eko sustava koji su temeljeni na upravljanju ekološkim interakcijama i primjeni integrirane zaštite bilja (IZB).

Integrirana zaštita bilja (IZB) postala je prihvaćen model za zaštitu bilja u EU, koja pomaže u održavanju sigurnosti hrane i rješavanju pitanja zaštite okoliša. Štoviše, održiva proizvodnja voća je prioritet za europske proizvođače. S novom Uredbom o sredstvima za zaštitu bilja (1107/2009) te Direktive za održivu uporabu pesticida (2009/128), mnoga kemijska sredstva su nestala s europskog tržišta, stvarajući nove izazove u kontroli biljnih bolesti i štetnika. Promocijom nisko pesticidne integrirane proizvodnje, posebno IZB i ekološke poljoprivrede, postiglo se značajno smanjenje uporabe pesticida, ali održivo korištenje pesticida zahtijeva dodatne napore u osiguranju prijenosa tehnologija.

Ciljevi projekta

Opći cilj LIFE.SU.SA.FRUIT projekta je razviti, primijeniti i demonstrirati ekonomski održiv strateški plan za provedbu integrirane zaštite bilja, promovirajući uporabu malih količina kemijskih sredstava tijekom postupaka uzgoja i čuvanja voća u tipičnim hrvatskim i talijanskim agro ekosustavima. Projekt nastoji stvoriti održiv ekološki sustav uzgoja i čuvanja voća, stvaranjem učinkovitije uporabe resursa i osiguravanjem sigurnosti hrane.

Specifični ciljevi su:

 • Provesti inovativne postupke u nasadu (npr. postavljanjem mreža protiv insekata i uporabi sredstava za biološko suzbijanje) i poslije berbe (npr. tretmani toplom vodom);
 • Poticanje postupaka usmjerenih na smanjenu uporabu pesticida
 • Kroz umanjenu primjenu pesticida, smanjiti njihov štetan utjecaj na okoliš i djelatnike koji su u svom radu izloženi riziku štetnog djelovanju pesticida.

Očekivani rezultati

 • Smanjenje opterećenja kemijskim sredstvima za proizvođače (npr smanjenje oko 50% insekticida i za oko 25% kemijskih sredstava koja se koriste protiv bolesti i štetnika);
 • Smanjenje poljoprivrednih troškova i povećanje profita proizvođača - ušteda novca i energije zbog uporabe mreža za insekte (npr uštedu od oko 300-500 € / ha za suzbijanje insekata);
 • Smanjenje gubitaka plodova od štetnika i gljivičnih oboljenja (najmanje 20%);
 • Povećanje kakvoće voća (bazirane na parametarima kao što su čvrstoća, boja, kiselosti, šećera (npr. povećanje sadržaja šećera 1-1.5 °Brix u jabukama) zbog utjecaja mreža,
 • Smanjenje ostataka pesticida (smanjeni broj tretmana insekticidima i fungicidima - 60%, a dodatno uklanjanje ostataka pesticida kroz tretmane toplom vodom), te posljedično povećanje sigurnosti hrane i smanjenje rizika za zdravlje potrošača i okoliš (npr. niže onečišćenje vode, tla i zraka).

Nadzorni odbor:

Stručni odbor: